PRESENTACIÓ

La dificultat per trobar a YouTube tots els vídeos que s'han editat de Les Nits de Sarawak o del Cicle de videoconferències Cuevas i Karst del món, entre d'altres, ens ha portat a crear aquests links de tots els vídeos de temàtica espeleològica publicats al canal DarwinCatTV.

PRESENTACIÓN

La dificultad para encontrar en YouTube todos los vídeos que se han editado de Les Nits de Sarawak o del Ciclo de videoconferencias Cuevas y Karst del mundo, entre otros, nos ha llevado a crear estos links de todos los vídeos de temática espeleológica publicados en el canal DarwinCatTV.